disertacija
Izgradnja otvorenog okvira za uspostavu i očuvanje lanca dokaza u forenzičkoj analizi digitalnih dokaza

Jasmin Ćosić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Podaci o radu
NaslovIzgradnja otvorenog okvira za uspostavu i očuvanje lanca dokaza u forenzičkoj analizi digitalnih dokaza
AutorJasmin Ćosić
Voditelj/MentorMiroslav Bača (mentor)
Markus Schatten (sumentor)
Sažetak rada
Krajnji cilj svake digitalne forenzičke istrage je zakonito pribavljen digitalni dokaz i prihvaćen od strane suda. To znači da svaki dokaz mora biti prikupljen kroz proces digitalne forenzičke istrage, a koji ne može početi bez naredbe suda, tužiteljstva ili uprave ukoliko se radi o internim istragama u poduzećima. U samom procesu digitalne forenzičke istrage mora se sačuvati i dokazati nepovredivost digitalnog dokaza kroz dokazivanje nepovredivosti lanca dokaza. To znači da se mora znati svakog trenutka, tko je, što, kada, kako, zašto i gdje dolazio u kontakt sa digitalnim dokazima. Ukoliko dođe do prekida lanca dokaza sud takve dokaze neće prihvatiti. Osnovni cilj ovoga rada je znanstveno istraživanje koje će dati uvid u pregled metoda održanja lanca digitalnih dokaza i metoda zaštite integriteta digitalnih dokaza, te pojašnjenje pojma životnog ciklusa digitalnih dokaza. Cilj je ukazati na nedostatke postojećih metoda i definiranja novih pravaca istraživanja u rješavanju problema lanca digitalnih dokaza primjenom ontologija digitalnih dokaza putem DEMF (engl. Digital Evidence Management Framework) kroz koji bi se u svakom trenutku digitalne istrage točno znao odgovor na sva bitna pitanja sudionika u procesu digitalne istrage, ali bi se i održavao lanac dokaza. Krajnji cilj je formalno opisati pojmove koji se javljaju u procesu upravljanja digitalnim dokazima, te izgraditi okvir koji bi pomogao sudcima i drugim osobama kojese bave prihvatljivošću digitalnih dokaza. U radu je izgrađena ontologija digitalnih dokaza i lanca dokaza, definirana su osnovna poslovna pravila (engl. if-then rules) a koja su glavni pokretač okvira koji omogućuje da se odredi koji je dokaz formalno prihvatljiv a koji ne. Urađena je i provjera valjanosti i vrednovanje izrađene ontologije, te su kreirane i instance koje su poslužile za testiranje okvira. U radu je pored toga po prvi puta prezentirano stanje u sudovima u Bosni i Hercegovini, gdje je urađeno preliminarno istraživanje uz pomoć metode anketiranja, a vezano za digitalne dokaze, dokazivanje nepovredivosti lanca dokaza, te konstrukt prihvatljivosti digitalnih dokaza.
Ključne riječidigitalna forenzika digitalni dokazi lanac digitalnih dokaza prihvatljivost digitalnih dokaza ontologije modeliranje znanja
Naslov na drugom jeziku (engleski)Building an open framework for establishing and maintaining the chain of custody in forensic analysis of digital evidence
Povjerenstvo za obranuMirko Maleković (predsjednik povjerenstva)
Diana Šimić (član povjerenstva)
Miroslav Bača (član povjerenstva)
Markus Schatten (član povjerenstva)
Bernardin Ibrahimpašić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
MjestoVaraždin
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Informacijski sustavi i informatologija
UDK004
OPĆENITO
Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaInformacijske znanosti
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-05-16
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The ultimate goal of every digital forensic investigation is lawfully acquiredand by the court accepteddigital evidence. This means that all the evidence must be collected through the process of digital forensic investigation, which cannotbegin without the order of the court, prosecution or administrative case of internal investigations in enterprises.The integrity of digital evidence must be preserved and prove, on the way proving the inviolability of the chain of evidence. This means that weanytimemust: know, who, what, when, how, why and where they come into contact with digital evidence. If there is an interruption of the chain, the court will not accept theevidence. The main aim of this thesisis scientific research that will give insight into the methods of maintaining the chain of digital evidence, methods to provethe integrity of digital evidenceand clarification of the life cycle of digital evidence. The goal isto address the shortcomings of existing methods, and defining new directions of research in solving chain of digital evidence problems using the ontology of digital evidence through "DEMF" - Digital Evidence Management Framework. The reason is to exactly know answer all the important questions participants in the digital investigation, but would also maintain the chain of evidence. The ultimate goal is to formally describe concepts that occur in the process of managing digital evidence, and build a framework to help judges and other persons engaged in the admissibility of digital evidence. Ontology of digital evidence and the chain of evidence aredeveloped, basic business rules (if-then rules) are defined, which are the main driver framework that allows determiningwhich evidence is formally acceptable and which isnot. Validation and evaluation of ontologyare constructed, and few instances created, that were used for the framework testing.In addition, in this paperispresented, a preliminary research conducted atthe courts in Bosnia and Herzegovina, related to digital evidence, proving the inviolability of the chain of evidence, and construct the admissibility of digital evidence.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)digital forensic digital evidence chain of custody acceptability of digital evidence ontology knowledge modeling
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:122207
PohranioBernarda Kos