disertacija
Potencijalni apsorpcijski kapaciteti organizacije za prihvaćanje inovacije na primjeru informacijskog modeliranja građevine

Sanjana Buć (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike