disertacija
Utjecaj vršnjačke procjene i samoprocjene na pristup učenju i primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije kod budućih učitelja

Karolina Dobi Barišić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin