disertacija
Hibridna metoda otkrivanja zlonamjernih programa

Toni Gržinić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin