disertacija
Upravljanje preciznošću procjene projekata preko indeksa kvalitete

Krunoslav Škrlec (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike