disertacija
Integracija generativnog programiranja i skriptnih jezika

Danijel Radošević (2005)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin