disertacija
Razvoj poslovnih aplikacija pristupom linija za proizvodnju softvera

Zdravko Roško (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin