disertacija
Interkulturalna recepcija Italije u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća

Zdravka Krpina (2016)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet