disertacija
Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Ivan Macut (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet