disertacija
Interferencije usmene književnosti i tradicijske kulture u morlačkoj tetralogiji Ivana Aralice

Nikola Sunara (2018)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet