Rad nije dostupan
disertacija
Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima srednjovjekovne Bosne

Almira Džanić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku
Podaci o radu
NaslovGlagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima srednjovjekovne Bosne
AutorAlmira Džanić
Voditelj/MentorMateo Žagar (mentor)
Amira Turbić-Hadžagić (komentor)
Sažetak rada
U radu se obrađuju glagoli i glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima od 12. do 15. stoljeća koji su nastali na području srednjovjekovne Bosne. Kod analize glagolskih oblika u poveljama istražene su još i gramatičke kategorije glagola i glagolske osnove te su analizirani svi zasvjedočeni oblici – jednostavni (infinitiv, prezent, aorist, imperfekt, imperativ i participi) i složeni (perfekt, pluskvamperfekt, futuri i kondicionali). Liturgijski tekstovi i njihove osobitosti bolje su proučene od jezičnih osobitosti pravnih tekstova pa su nam spoznaje i postavke iz crkvenih tekstova poslužile za usporedbu s osobinama koje supostoje u pravnim tekstovima. Dakle, usporedbom staroslavenskih i starobosanskih osobitosti razdvojili smo liturgijske i pravne tekstove sa štokavskoga područja te smo se posebno osvrnuli na odnos štokavskog i staroslavenskog u glagolskim oblicima srednjovjekovnog razdoblja te utjecaj narodnog jezika na spomenute tekstove.
Ključne riječiglagolski oblici srednjovjekovna Bosna pravni tekstovi starobosanski staroslavenski
Naslov na drugom jeziku (engleski)Verb forms in Old Bosnian Cyrillic legal texts of medieval Bosnia
Povjerenstvo za obranuSanja Zubčić (predsjednik povjerenstva)
Diana Stolac (član povjerenstva)
Tanja Kuštović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Ustrojstvena jedinica niže razineOdsjek za kroatistiku
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Poredbeno i historijsko jezikoslovlje
UDK811.16
JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST
Slavenski jezici
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaPovijest i dijalektologija hrvatskog jezika
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje filologija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-12-10
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This paper deals with verbs and verb forms in Old Bosnian Cyrillic legal texts which were written on the territory of medieval Bosnia between the 12th and the 15th century. The analysis of verb forms in charters included examining the following: grammatical categories of verbs, base form of verbs, and also the analysis of all of the attested forms - simple (infinitive, present, aorist, imperfect, imperative and the participles) and compound (perfect, pluperfect, future and the conditionals). Since liturgical texts and their characteristics have been studied more than the linguistic peculiarities of legal texts the findings and postulates of church texts served as a comparison for the characteristics which coexist in legal texts. Thus, by comparing Old Slavic and Old Bosnian characteristics one can differentiate between liturgical and legal texts from the Shtokavian area. Also, special attention was paid to the relation between Shtokavian and Old Slavonic in verb forms of the medieval period, and the impact of folk language on the aforementioned texts.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)verb forms medieval Bosnia legal texts Old Bosnian the Old Slavic
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:771282
PohranioAleksandra Moslavac