Rad nije dostupan
disertacija
Gramatičar Dragutin Antun Parčić

Borana Morić Mohorovičić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Podaci o radu
NaslovGramatičar Dragutin Antun Parčić
AutorBorana Morić Mohorovičić
Voditelj/MentorDiana Stolac
Sažetak rada
Tema je ovoga rada opis i valorizacija gramatičkoga opisa u djelu Grammatica della lingua slava (illirica) (1873., 1878.) te u rukopisnoj gramatici Dragutina Antuna Parčića. U uvodnome se dijelu obrazlažu ciljevi rada te osnovna metodološka načela ovoga istraživanja. Objašnjavaju se razlozi uključivanja četiriju gramatika glavnih predstavnika zagrebačke filološke škole, Vjekoslava Babukića, Antuna Mažuranića, Adolfa Vebera. Također, dodatno se objašnjavaju razlozi uključivanja Parčićeve rukopisne gramatike talijanskoga jezika u korpus istraživanja. U trećem i četvrtom poglavlju prikazuje se život Dragutina Antuna Parčića te društveno-politički i kulturno-povijesni kontekst vremena i prostora u kojima je djelovao. Radi potpunijega smo se razumijevanja njegova rada osvrnuli i na povijest i običaje Trećega reda sv. Franje, kojega je Parčić bio član. Analizom je gramatika triju predstavnika zagrebačke filološke škole propitan u kroatistici uvriježen prikaz jezičnih obilježja zagrebačkih gramatičara. U središnjem se poglavlju rada analiziraju Parčićeve Grammatica della lingua slava (illirica) (1873., 1878.) te rukopisna gramatika talijanskoga jezika te se propituje pripadanje Parčićeve gramatičarske koncepcije zagrebačkoj filološkoj školi. Pritom će se u obzir uzeti i Parčićevo gramatičko nazivlje. Jezičnom su se raščlambom dvaju izdanja Grammatice te relevantnih zapisa Parčićeva leksikografskoga opusa utvrdile jezične činjenice koje su se u ovoga marnoga trećoredca mijenjale sazrijevanjem njegove gramatičarske misli. Takvi su rezultati bili temeljem u pokušaju datiranja rukopisne gramatike. Na temelju se analize navedena korpusa utvrđuje da je Dragutin Antun Parčić jedan od posljednjih pripadnika i braniča zagrebačke filološke škole te se određuje njegovo mjesto u povijesti hrvatskih gramatika.
Ključne riječiDragutin Antun Parčić Grammatica della lingua slava (illirica) gramatika zagrebačka filološka škola 19. stoljeće
Naslov na drugom jeziku (engleski)Grammarian Dragutin Antun Parčić
Povjerenstvo za obranuIvo Pranjković (predsjednik povjerenstva)
Diana Stolac (član povjerenstva)
Silvana Vranić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
UDK81
JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST
Lingvistika i jezici
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaPovijest i dijalektologija hrvatskog jezika
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje filologija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-02-13
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The theme of this thesis is description and evaluation of Grammatica della lingua slava (illirica) (1873., 1878.) and manuscript grammar written by Dragutin Antun Parčić. The objectives and the methodological principles of the thesis are explained in the introductory part. Reasons for inclusion of four grammars of the main representatives of the Zagreb School of Philology, Vjekoslav Babukić, Antun Mažuranić, Adolfo Veber are submitted. The reasons for inclusion of Parčić's manuscript grammar will be explained additionally. The third and the fourth chapter present the life of Dragutin Antun Parčić and socio-political, cultural and historical context of time and space in which he lived in. For better understanding of his work, the history and customs of the Third Order of St. Francis are also examined. The analysis of the grammars of three representatives of Zagreb School of Philology examines the accepted display of lingustic features of Zagreb School grammarians. The central part of the thesis analyzes Grammatica della lingua slava (illirica) (1873., 1878.) and manuscript grammar of Italian language and, as a result, questions whether Parčić's grammatical concept is part of Zagreb School of Philology. Parčić's grammatical terinology will also be taken into account. The linguistic analysis of the two editions of Grammatica and relevant records from Parčić dictionaries are the basis for the identification of linguistic facts that have been changing through out his works. These facts were also the basis in dating the manuscript grammar. On the basis of the analysis of the above mentioned corpus, it has been determined that Dragutin Antun Parčić is one of the last members of Zagreb School of Philology. Also, his place in the history of Croatian grammars has been defined.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Dragutin Antun Parčić Grammatica della lingua slava (illirica) grammar Zagreb School of Philology 19th century
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
NapomenaKljučne riječi knjižničarka preuzela iz sadržaja rada.
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:509980
PohranioAleksandra Moslavac