Rad nije dostupan
disertacija
Učinci (ne)usklađenosti klima pravednosti organizacije, rukovoditelja i suradnika

Ana Jakopec (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Podaci o radu
NaslovUčinci (ne)usklađenosti klima pravednosti organizacije, rukovoditelja i suradnika
AutorAna Jakopec
Voditelj/MentorZoran Sušanj
Sažetak rada
Cilj je ovoga rada provjeriti zajedničke učinke klima pravednosti organizacije, rukovoditelja i suradnika na zajedničke reakcije članova tima usmjerene na organizaciju (povjerenje tima u organizaciju i odgovorno organizacijsko ponašanje tima prema organizaciji), rukovoditelja (povjerenje tima u rukovoditelja i odgovorno organizacijsko ponašanje tima prema rukovoditelju) i suradnike (radna angažiranost tima te odgovorno organizacijsko ponašanje tima prema suradnicima). Podaci prikupljeni na uzorku od 196 timova zaposlenih u organizacijama različitih djelatnosti obrađeni su polinomnom regresijskom analizom kombiniranom s metodom odzivnih površina uz kontrolu obilježja timova. Dobiveni rezultati upućuju na važnost usklađenosti izvora klime pravednosti u organizacijskom kontekstu za predviđanje svih mjerenih ishoda. Povjerenje tima u rukovoditelja i organizaciju, radna angažiranost tima i odgovorno organizacijsko ponašanje tima usmjereno na sve tri mete osnaženi su skupnim doživljajem tima o pravednosti njihove organizacije, rukovoditelja i suradnika u kombinaciji. S povećanjem stupnja neusklađenosti izvora pravednosti mjereni ishodi u pravilu ne opadaju: zajedničke su reakcije uglavnom na vrlo visokoj razini dokle god tim barem jedan izvor doživljava u potpunosti pravednim. Iako su za predviđanje svih ishoda važni svi izvori klime pravednosti u organizacijskom kontekstu, najveću važnost za predviđanje ishoda usmjerenih na suradnike ima klima pravednosti suradnika, za ishode usmjerene na rukovoditelja najvažnija je klima pravednosti rukovoditelja, dok su za predviđanje ishoda usmjerenih na organizaciju podjednako važna sva tri izvora klime pravednosti. Demografska obilježja timova nemaju značajnije učinke na prikazane odnose, jedino se povećanjem prosječne dobi ili staža tima u organizaciji povećava i snaga zajedničkih učinaka klima pravednosti pojedinih izvora na određene ishode, a ujedno i raste važnost klime pravednosti rukovoditelja i organizacije. Moguće je da su dobiveni rezultati dijelom i pod utjecajem šireg društvenog konteksta. U radu se raspravlja o teorijskim doprinosima pristupu sukladnosti u organizacijskom kontekstu i modelu sličnosti izvora i mete u društvenoj razmjeni, kao i o praktičnim implikacijama dobivenih rezultata za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u organizacijama.
Ključne riječi(ne)usklađenost klima pravednosti klima pravednosti organizacije klima pravednosti rukovoditelja klima pravednosti suradnika zajedničke reakcije članova tima
Naslov na drugom jeziku (engleski)Effects of (mis)alignment between organizational, supervisory and peer justice climate
Povjerenstvo za obranuNada Krapić (predsjednik povjerenstva)
Darja Maslić-Seršić (član povjerenstva)
Barbara Kalebić-Maglica (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Psihologija
UDK159.9
FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
Psihologija
005
OPĆENITO
Menadžment
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaPsihologija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje psihologija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-06-15
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This study aimed to verify the interactive effects of organizational, supervisory and peer justice climates on team-members' joint reactions targeting organization (teams’ trust in organization and organizational citizenship behavior towards organization), supervisor (teams' trust in supervisor and organizational citizenship behavior towards supervisor) and peers (teams’ work engagement and organizational citizenship behavior towards peers). The data collected from 196 work teams were analyzed by using polynomial regression analysis combined with response surface methodology, while controlling the effects of teams’ characteristics. The results indicate the importance of the congruence between justice climates in the organizational context for predicting measured team level outcomes. Teams' trust in supervisor and organization, team's work engagement and teams' organizational citizenship behaviors targeting organization, supervisor and peers were strengthened with organizational, supervisory and peer justice climates in combination. Joint teams’ reactions were generally at the high level, when at least one source of justice was perceived as fair, even when the other source was simultaneously perceived as unfair. Although all sources of justice climates in organizational context are important for the prediction of all the outcomes, the crucial source of justice climate for predicting peers-oriented outcomes were peers. Supervisor was the most relevant source of justice climate for predicting supervisory-oriented outcomes. For predicting organization-oriented outcomes, all sources of justice climates matter equally. Although teams’ demographic characteristics do not have strong effects on the observed relationships, by increasing the average teams’ age and average teams' organizational tenure, increases the strength of joint effects of certain sources of justice climates to specific outcomes. Additionally, there is a growing importance of supervisory and organizational justice climates for predicting the outcomes targeting these specific justice sources. The results might depend upon the broader social context of our area. The theoretical contributions to the theory of congruence in organizational research and to the target-similarity model in the social exchange theory, as well as the practical implications of the results for the development of human resource management in organizations are discussed.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)justice climate (mis)alignment organizational justice climate supervisory justice climate peer justice climate group-level outcomes
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:770979
PohranioAleksandra Moslavac