disertacija
Romani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti

Vedrana Živković Zebec (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Podaci o radu
NaslovRomani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti
AutorVedrana Živković Zebec
Voditelj/MentorAna Pintarić
Sažetak rada
Anto Gardaš u svome je stvaralaštvu, koje obuhvaća djela za djecu i odrasle, napisao četrnaest romana za djecu i mlade. Romani su pisani i objavljivani u razdoblju od više od trideset godina stoga su se u radu pratile promjene koje su se zbile u autorovu romanesknom stvaralaštvu pod utjecajem promjena u dječjoj i nedječjoj književnosti, ali se ukazalo i na stalne poetičke elemente prepoznatljive kroz cjelokupno stvaralaštvo. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvome su dijelu rada Gardaševi romani promatrani s obzirom na modernost oblikovnih postupaka odnosno kao tradicionalni, moderni i postmoderni romani. Prvi Gardaševi romani pisani 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća tradicionalni su dječji romani, dok se romani pisani od 90-ih godina 20. stoljeća osim kao tradicionalni, određuju i kao moderni i postmoderni. Iz navedene se podjele može zaključiti da je Gardaš u svome romanesknom stvaralaštvu pratio promjene koje su se zbivale u hrvatskoj dječjoj i nedječjoj književnosti. Neki bitni elementi zadržali su se kroz cjelokupno autorovo romaneksno stvaralaštvo – slavonska zavičajnost prikazana kroz povijesne, ekološke i putopisne motive ispripovijedane kroz zanimljivu fabulu, i prikaz nuklearne, patrijahalne obitelji s izraženim rodnim stereotipima i njegovanje obiteljskih vrijednosti. Autor donosi novine na žanrovskom planu koje se uočavaju u hibridnosti žanrova i žanrovskim geminacijama, kao i promjenama u načelima izgradnje žanrova. Gardaš je i usustavljivač znanstveno-fantastičnog žanra u hrvatskoj dječjoj književnosti. U drugome je dijelu rada slikovno prikazana modernost oblikovnih postupaka u Gardaševim romanima i ispitana recepcija romana u učenika viših razreda osnovne škole. Prema rezultatima istraživanja, učenici Gardaša poznaju kao tradicionalnoga pisca, dok su moderni i postmoderni romani učenicima uglavnom nepoznati.
Ključne riječiAnto Gardaš dječji roman roman za mlade kontekst hrvatske dječje književnosti modernost oblikovnih postupaka
Naslov na drugom jeziku (engleski)Novels of Anto Gardaš in Context of Croatian Children’s Literature
Povjerenstvo za obranuIrena Vodopija (predsjednik povjerenstva)
Dragica Dragun (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Teorija i povijest književnosti
UDK821.163.42
JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST
Hrvatska književnost
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaKnjiževnost i kulturni identitet
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje filologija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-05-07
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The opus of Anto Gardaš, who wrote for children and adults, contains fourteen novels for children and adolescents. The novels were written and published during a period of thirty years. Hence this thesis observed transformations occuring in the author's novelistic production under the influence of developments in children's and adult literature, but it also revealed constant elements of his poetics that are detectable throughout his entire opus. The thesis consists of two parts. The first part observes the novels of Anto Gradaš with respect to the modernity of the narrative procedures thus assigning each novel to the group of traditional, modern or postmodern novels respectively. The author's first novels written in the 70's and 80's of the twentieth century are traditional children's novels, while the novels created from the 90's on can be determined as traditional, modern and postmodern. This classification leads to the conclusion that in his authorial work Gardaš kept pace with the alterations that took place in children's but also adult literature. Some key elements remained a constant throughout his entire novelistic production – the sense of belonging and appreciation of the Slavonian homeland presented in historical, ecological and travelling motifs related through an interesting plot, the depiction of the nuclear, patriarchal family with prominent gender stereotypes and the cultivation of family values. The author introduces some novelties with respect to genre, which can be seen in genre hybridization and genre crossing, as well as changes in the basic principles of genres. Furthermore Gardaš systemized the science-fiction genre in Croatian children’s literature. The second part of the thesis depicts in charts the modernity of the narrative procedures in the novels of Gardaš and the reception of his novels by elementary school students in higher grades. The results of the study show that the students are familiar with Gardaš as a traditional author, while his modern and postmodern novels are predominantly unknown among students.
Predmetnice
(NSK Kontrolirani rječnik)Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Anto Gardaš children's novel young adults novel the context of the Croatian children's literature modernity of narrative procedures
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:004263
PohranioGordana Gašo