disertacija
Intimno, irealno i ironijsko u dramskom stvaralaštvu Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića

Tijana Pavliček (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet