disertacija
Anglizmi u hrvatskom poljoprivrednom nazivlju

Anica Perković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet