disertacija
Jezik franjevca Emerika Pavića (1716.-1780.)

Marina Pilj Tomić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet