disertacija
Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine

Valentina Majdenić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Podaci o radu
NaslovRecepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine
AutorValentina Majdenić
Voditelj/MentorIrena Vodopija
Sažetak rada
Rad Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine obuhvaća recepciju regionalne komponente u osnovnoškolskim udžbenicima, odnosno zastupljenost i ulogu pojedinoga autora u tom smislu. Zavičajna komponenta ovoga sustava ima svoju bit u onim autorima koji su vezanošću uz zemlju zavičajnoga prostora usustavili svoje individualne i općeljudske egzistencije, ali i potrebu da se u određenim egzistencijalnim trenutcima i onima kojima se adrese više ne nalaze u Slavoniji, vrate u nju tekstom. Stoga su u izbor uključeni autori koji su vezani uz prostor Slavonije mjestom rođenja, školovanja, privatnoga i društvenoga života, zatim oni koji su školovanjem ili jednim dijelom života (zaposlenjem) vezani uz Slavoniju ili oni kojima je mjesto rođenja kao i mjesto školovanja u Slavoniji, ali su veći dio života i poslovnih aktivnosti ostvarili izvan nje. U radu se nastojalo upozoriti na važnost istraživanja kulturnoga identiteta kao pogleda na kulturne prilike prostora, posebice slavonskoga koji se nalazi uz rub, u onome smislu u kojemu se rub promatra kao regionalni odraz u koji se prelijevaju i neki drugi prostori (Mađarska, sjeverna Bosna, Vojvodina). Rad je utvrdio recepciju autora udžbenika prema zavičajnim piscima. Izdvojeni su zavičajni slavonski pisci u osnovnoškolskim udžbenicima i utvrđene sadržajne promjene koje su se u njima dogodile od 1970. do 1989. godine i od 1990. do 2008. godine. Svi događaji unutar tih razdoblja odrazili su se i na obrazovnom planu tako da dolazi do promjena u nastavnome planu i programu, što je djelomice uvjetovalo i kriterij uvrštavanja slavonskih autora u čitanke. Istraživanjem je utvrđeno kako su u analiziranim udžbenicima zastupljeni slavonski pisci od 18. stoljeća do suvremenosti, da se većina tih pisaca javlja u oba analizirana razdoblja, da je mnogo veća zastupljenost njihovih poetskih nego proznih uradaka te kako u njima preteže šaljiva, pejsažna i misaona tematika, a od Domovinskoga rata pojavljuju se i tekstovi s domoljubnom tematikom. Nadalje, uočeno je da zanimanje za neke pisce raste, za neke opada, a neki pisci svoje mjesto zadržavaju i u prvom i u drugom razdoblju. Uočeno je i kako regionalnost nije kriterij pri odabiru pojedinoga pisca za uvrštavanje u čitanke te da se tekstovi slavonskih pisaca kadšto raspoznaju karakterističnim temama i u specifičnom leksiku.
Ključne riječičitanka udžbenik zavičajnost regionalnost slavonski pisci recepcija slavonske književnosti
Naslov na drugom jeziku (engleski)Reception Of The Slavonian Literature In Primary School Textbooks (Grades 1 to 8) From 1970 Till 2008
Povjerenstvo za obranuAna Pintarić (predsjednik povjerenstva)
Dubravka Smajić (član povjerenstva)
Irena Vodopija (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Kroatistika
UDK821.163.42
JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST
Hrvatska književnost
37
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Obrazovanje
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaKnjiževnost i kulturni identitet
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje filologija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2012-01-27
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The present PhD Thesis, Reception Of The Slavonian Literature In Primary School Textbooks (Grades 1 to 8) From 1970 Till 2008 comprises the reception of the regional constituent in primary school textbooks. More precisely, the rate with which authors were included. The native land component of this system is important not only for those authors, who systematized their individual and human existences by connecting to the land of the native space, but also for those, whose current addresses are not in Slavonia, uttering their need to return to it using texts. The selection therefore included authors who are connected to the area of Slavonia by their birthplace, education, private and social life, those who are bonded by their education or one part of their lives (working place) to Slavonia, as well as those whose birthplace and educational institution is in Slavonia, but who spent most of their lives and had business activities outside of it. The present Thesis tries to draw attention to the importance of doing research in the area of cultural identity as a viewpoint over the cultural circumstances of the space, particularly the Slavonian, which is marginalized in a sense. That margin is considered to be a regional reflection into which some other spaces melt (Hungary, Northern Bosnia, Vojvodina). The Thesis identified the reception of the textbook authors according to the native land writers. There are authors in primary school textbooks outlined, and changes in the contents from 1970 till 1989 and from 1990 till 2008 noted. All the events from these periods have reflected on the educational level as well, resulting in changes in the school curricula. This had an impact on developing criteria for enlisting Slavonian authors into textbooks. The research proved that in the analyzed textbooks there are Slavonian authors present from the 18th century till modern age and that most of these authors are present in both of the time spans analyzed. It became evident that there are more poetic works than narratives with topics ranging from humor, scenery and thoughtfulness. Since the Croatian homeland war there are texts with patriotic topics. Moreover, it has been noted that there is a positive tendency when certain authors are considered, whereas there has been a loss of interest when others are taken into account. Naturally, there are authors who maintain their position in the first and second time span analyzed. Regionalism has not been the only criterion when it was decided which author should be included into a textbook, the texts written by Slavonian authors have a distinctive language and topics.
Predmetnice
(NSK Kontrolirani rječnik)Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)textbook course book native land regionalism Slavonian authors reception of the Slavonian literature
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:998585
PohranioGordana Gašo