disertacija
Odnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku

Manuela Karlak (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Podaci o radu
NaslovOdnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku
AutorManuela Karlak
Voditelj/MentorVesna Bagarić Medve
Sažetak rada
Strategije učenja i motivacija danas predstavljaju vrlo aktualno i intrigantno područje istraživanja u ovladavanju inim jezikom. Spoznaje koje proizlaze iz istraživanja tih fenomena, naime, ne omogućuju korak naprijed „samo“ u teorijskom, već osobito i u praktičnom smislu. Drugim riječima, i strategije učenja i motivacija čimbenici su na koje se može djelovati, što ih čini vrlo živim i snažnim saveznicima učenika u procesu ovladavanja stranim jezikom. Činjenica da proučavanje individualnih razlika, dakle, ne ostaje tek „mrtvo slovo na papiru“, daje tim istraživanjima i dodatnu humanističku dimenziju u čijem se središtu nalazi želja istraživača da barem u maloj mjeri naš svijet učini boljim bilo kroz savjet bilo kroz pomoć učeniku koji ne zna kako učiti strani jezik ili, pak, nastavniku koji u svom radu ne može objektivno procijeniti u čemu griješi te se pita zašto učenici ne vole upravo njegov predmet. Motivacija za opisano istraživanje u radu dijelom je proizišla iz sličnih pitanja i problematike u ovladavanju i poučavanju stranih jezika u hrvatskom obrazovnom kontekstu. Istraživanje je provedeno kako bi se dobio jasniji uvid u odnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije u srednjoškolskih učenika njemačkog i engleskog kao stranih jezika. Teorijski dio rada obuhvaća pet poglavlja te pruža uvid u teorijsku pozadinu individualnih razlika, ulogu strategija učenja i motivacije u okviru raznih teorijskih pristupa; donosi se pregled najutjecajnijih istraživanja i razmatra odnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije. U šestom je poglavlju detaljno opisano provedeno istraživanje. Uporaba strategija učenja i motivacija za učenje stranih jezika ispitani su pomoću upitnika, a komunikacijska je jezična kompetencija utvrđena ocjenom iz stranoga jezika na ispitu državne mature. Dobiveni su podatci analizirani sljedećim statističkim postupcima: faktorskom analizom, jednosmjernom analizom varijance i korelacijskom analizom. Rezultati su potvrdili izrazitu povezanost strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije s kontekstom koji se ističe ne kao pasivna pozadinska varijabla, već kao vrlo aktivan čimbenik koji je u interakciji sa svakom od navedenih varijabla, a ujedno i pruža okvir u kojem se svi čimbenici međusobno prožimaju. Sukladno očekivanjima, istraživanjem su utvrđene brojne statistički značajne razlike među učenicima njemačkog i engleskog jezika, a odnose se, primjerice, na učestalost uporabe pojedinih tipova strategija učenja, intenzitet motivacije te ovladanost komunikacijskom jezičnom kompetencijom u stranom jeziku. Nalazi ukazuju i na vrlo važnu ulogu jezične uporabe u ovladavanju stranim jezikom i to pretežito kroz učestalu primjenu komunikacijskometakognitivnih strategija koje se ističu kao strategije učenja i samomotivacijske strategije. Sukladno tomu, predlaže se model komunikacijske samoregulacije kojim se nastoji pojasniti uloga i mjesto strategija učenja, motivacije i drugih motivacijskih čimbenika u procesu ovladavanja stranim jezikom pri čemu se naglašava aktivna uloga učenika. Opisuju se i moguće implikacije dobivenih nalaza za nastavu stranih jezika te se daju određene smjernice za djelovanje u svrhu unaprjeđenja nastave stranih jezika na dobrobit svih onih koji u tom procesu sudjeluju.
Ključne riječiovladavanje stranim jezikom individualne razlike komunikacijska jezična kompetencija motivacija strategije učenja jezika komunikacijsko-metakognitivne strategije model komunikacijske samoregulacije faktorska analiza analiza varijance korelacijska analiza
Naslov na drugom jeziku (engleski)The relationship between learning strategies, motivation and communicative language competence in a foreign language
Povjerenstvo za obranuVišnja Pavičić Takač (predsjednik povjerenstva)
Renata Šamo (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Anglistika
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Germanistika
UDK811.111
JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST
Engleski jezik
811.11
JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST
Germanski jezici
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaJezikoslovlje
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje filologija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-03-21
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Language learning strategies and motivation are an intriguing research area in second language acquisition. The results of many research efforts do not only push the field forward in a theoretical sense, but especially in a practical one. In other words, both language learning strategies and motivation are changeable factors that can be acted upon, which makes them extremely vivid and powerful allies of the learner in the process of foreign language learning. The fact that individual differences research findings are applicable in real life gives the research an additional humanistic dimension which is so often driven by the researchers' wish to make this world a better place (at least a little bit), be it by giving advice to learners who do not know how to learn a foreign language, or by helping teachers who seem to be losing control and who cannot objectively see their own mistakes in the teaching process and keep asking themselves why the students dislike their subject. The present study was partly motivated by similar questions and issues in the language learning and teaching process in Croatia. The study was carried out in order to describe the relationship between language learning strategies, motivation and communicative competence in a secondary school population of learners of German and English as foreign languages. The first five chapters present the theoretical background of individual learner characteristics, the role of strategies and motivation in relevant theories and models, as well as a research review. The present study is decribed in detail in the sixth chapter. The use of language learning strategies and motivation were assessed by means of two questionnaires. Communicative competence was assessed by means of insight into the outcomes of a standardized language test carried out by the National Centre for the External Evaluation of Education. The data were analyzed by means of the following statistical procedures: factor analysis, oneway analysis of variance and correlational analysis. The results indicated an interesting association between language learning strategies, motivation and communicative competence with the context proving to be more than a passive background variable. Moreover, the context seems to be a highly active factor interacting with all the main variables and at the same time serving as a frame in which all the variables interact. According to our expectations, many statistically significant results were obtained between the two groups of learners, for example for the use of certain types of language learning strategies, the level of motivational intensity and communicative competence. Research findings also indicate an extremely important role of language use in learning a foreign language which seems to be best decribed by a frequent use of communicative-metacognitive strategies that seem to have a dual function, that of learning strategies as well as self-motivational strategies. In accordance with the research findings the so-called model of communicative self-regulation is proposed, with an emphasis on the learners' proactiveness in order to further clarify the role of language learning strategies, motivation and other motivational factors involved in the process of foreign language learning. Finally, possible implications for pedagogical practice are discussed with the aim to facilitate the process of foreign language learning and teaching in Croatia.
Predmetnice
(NSK Kontrolirani rječnik)

Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)second language acquisition foreign language learning individual differences communicative competence language learning motivation language learning strategies communicative-metacognitive strategies model of communicative self-regulation factor analysis analysis of variance correlational analysis
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:821135
PohranioGordana Gašo