disertacija
Privrženost učenika školi kao zaštitni čimbenik u razvoju različitih ponašanja

Darko Roviš (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet