disertacija
Perspektiva roditelja kao doprinos konceptualizaciji kvalitete života obitelji i razvoju podrške zajednice u Hrvatskoj

Natalija Lisak (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet