disertacija
Utjecaj elektroničke maloprodaje na rast dodane vrijednosti za potrošače

Daniel Popović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUtjecaj elektroničke maloprodaje na rast dodane vrijednosti za potrošače
AutorDaniel Popović
Voditelj/MentorSanda Renko
Sažetak rada
Namjena – Namjena ove disertacija je istraţiti ĉimbenike prihvaćanja elektroniĉke maloprodaje od strane potrošaĉa na hrvatskom trţištu i njen utjecaj na rast dodane vrijednosti za potrošaĉe. Oblikovanje/metodologija/pristup – Ova disertacija sjedinjuje svjetski poznat i priznat Model prihvaćanja tehnologije te vanjske ĉimbenike od utjecaja na potrošaĉevo prihvaćanje elektroniĉke maloprodaje (cijena i udobnost), a istraţivanje je provedeno anketnim upitnikom na uzorku od 1007 korisnika interneta. Rezultati – Empirijski rezultati pokazuju kako na percipiranu korisnost elektroniĉke maloprodaje u Hrvatskoj najveći utjecaj ima udobnost, nešto manji utjecaj ima percipirana jednostavnost korištenja, a najmanji utjecaj, iako statistiĉki znaĉajan, ima cijena. Na percepciju jednostavnosti korištenja najviše utjeĉe percipirana kvaliteta pruţenih informacija, zatim osigurana razina usluge, a najmanji utjecaj ima uĉinkovitost informacijskog sustava. Ograniĉenja/implikacije istraţivanja – Buduća istraţivanja se trebaju provesti u istom kontekstu, ali na drugaĉijem uzorku kako bi se potvrdili rezultati ovog istraţivanja. Predlaţe se i longitudinalno istraţivanje kako bi se dodatno provjerio predloţeni konceptualni model. Nadalje, predlaţe se ukljuĉivanje i drugih vanjskih ĉimbenika (povjerenje općenito; povjerenje prema trgovcima koji su već etablirani u tradicionalnoj maloprodaji i prema trgovcima koji posluju iskljuĉivo na internetu; istraţivanje po hrvatskim makroregijama itd.). Originalnost/vrijednost – Znanstvena originalnost i vrijednost se ogleda u tome što su elementi modela prihvaćanja tehnologije, uz odabrane vanjske ĉimbenike, po prvi puta primijenjeni u istraţivanju elektroniĉke maloprodaje na prostoru Republike Hrvatske, a zakljuĉci ovog istraţivanja se mogu upotrijebiti u poslovnoj zajednici prilikom odreĊivanja poslovnih strategija.
Ključne riječielektroniĉka maloprodaja online kupovina model prihvaćanja tehnologije e-maloprodaja Hrvatska
Naslov na drugom jeziku (engleski)The impact of electronic retail on the growth of added value for consumers
Povjerenstvo za obranuBlaženka Knežević (predsjednik povjerenstva)
Ivan Strugar (član povjerenstva)
Ninoslav Novak (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
UDK330
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija. Ekonomska znanost
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaEkonomija i poslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2016
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Purpose – This doctoral thesis explores consumer acceptance of e-tailing in Croatian market and its impact on consumer added value. Design/methodology/approach – This doctoral thesis incorporates renowned and widely applied Technology Acceptance Model (TAM) and external factors such as price and convenience to examine consumer acceptance of e-tailing, based on the survey data collected from 1007 internet users in Croatia. Findings – Empirical results suggest that convenience is the most significant factor of influence on perceived usefulness of e-tailing in Croatia, followed by less significant influence of perceived ease of use. Price is found to have the least significant influence on perceived usefulness of e-tailing. Furthermore, information quality has the most significant influence on perceived ease of use of e-tailing, followed by slightly smaller influence of service quality. Information system quality is found to have the least significant influence on perceived ease of use. Research limitations/implications – Future research should be carried out with similar contextual dimensions to explore consumer acceptance of e-tailing with a different sample. A longitudinal research is also suggested in order to additionaly validate the proposed model. Additional external variables such as general trust, difference between trust in click-and-mortar and trust in pure-click merchants could be also examined. Originality/value – The findings of this research have theoretical and practical implications for both scientists and managers involved into e-retail business. Scientific originality and value is reflected through the first application of TAM in the research of e-tailing in Croatia. Conclusions of this research can be considered when creating business strategies.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)electronic commerce online shopping e-tailing Croatia
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:022179
PohranioSilvana Brozović