disertacija
Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus

Velibor Mačkić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet