disertacija
Uloga državne revizije u povećanju učinkovitosti i uspješnosti javnih poduzeća

Dijana Vuković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet