disertacija
Međuovisnost dinamičkih sposobnosti i internacionalizacije poslovanja poduzeća

Ivana Kovač (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovMeđuovisnost dinamičkih sposobnosti i internacionalizacije poslovanja poduzeća
AutorIvana Kovač
Voditelj/MentorMarina Dabić
Sažetak rada
Predložena doktorska disertacija nudi novi pristup u analiziranju internacionalizacije poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj baziranoj na dinamičkim sposobnostima. Za potrebe doktorske disertacije dinamičke sposobnosti definirane su kao kombinacija tehnoloških i menadžerskih sposobnosti dok je internacionalizacija poslovanja pojmljena njezinim užim značenjem odnosno izvoznim poslovima i transgraničnom prodajom hrvatskih poduzeća od ulaska Hrvatske u Europsku Uniju. Tehnološke sposobnosti u ovom radu promatrane su kroz: ulaganje u tehnologiju, ulaganje u istraživanje i razvoj, tehnološka rješenja i učestalost uvođenja novih proizvoda. S druge strane, menadžerske sposobnosti mjerene su temeljem menadžerskog znanja i kapaciteta, poznavanja međunarodnih tržišta i centralizacije odlučivanja. Također, ispitana je veza između tehnoloških sposobnosti i poslovne uspješnosti poduzeća koja se promatrala kroz dobit (gubitak) u odnosu na prethodno razdoblje i promjenu prihoda te povezanost poslovne uspješnosti i internacionalizacije poslovanja poduzeća. U radu je istražen, ne samo izravan utjecaj tehnoloških i menadžerskih sposobnosti na internacionalizaciju poslovanja, nego i povratni utjecaj internacionalizacije na tehnološke i menadžerske sposobnosti poduzeća. Može li se razlučiti važnost povratne veze ili što prethodi čemu, dodatno je pitanje koje je predmet istraživanja u doktoratu.
Ključne riječiinternacionalizacija dinamičke sposobnosti izvoz tehnološke sposobnosti menadžerske sposobnosti poslovna uspješnost
Naslov na drugom jeziku (engleski)Interdependence of dynamic capabilities and firm internationalization
Povjerenstvo za obranuMarijan Cingula (član povjerenstva)
Darko Tipurić (predsjednik povjerenstva)
Heri Bezić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Međunarodna ekonomija
UDK339
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaEkonomija i poslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2016
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The proposed doctoral dissertation offers a new approach to analyzing firms' business internationalization in the Republic of Croatia based on the dynamic capabilities. For the purposes of the doctoral dissertation dynamic capabilities are defined as a combination of technological and managerial capabilities while business internationalization is conceived with it's narrow meaning, respectively, export businesses and cross-border sales of Croatian firms from Croatian accession to the European Union. Technological capabilities in this study were observed through: investment in technology, investment in research and development, technology solutions and the frequency of new product introductions. On the other hand, managerial capabilities were measured based on managerial knowledge and capacity, comprehesion of international markets and the centralization of decision-making. Also examined is the relationship between technological capabilities and firm's business performance, observed through profit (loss) compared to previous period and the change in revenue, as well as the connection of business performance and the firm's internationalization of business. Thesis explores not only the direct impact of technological and managerial capabilities to the internationalization of business, but also the reverse impact of the internationalization to technological and managerial capabilities of firms'. Is it possible to discern the importance of feedback or what preceded what, is an additional question and also a subject of disertation research.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)internationalization dynamic capabilities export technological capabilities managerial capabilities business performance
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:904345
PohranioSilvana Brozović