disertacija
EKONOMSKA REGULACIJA MEĐUOPERATORSKOG PORAVNANJA I UPRAVLJANJA ZAGUŠENJIMA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Doktorska disertacija

Dubravko Sabolić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovEKONOMSKA REGULACIJA MEĐUOPERATORSKOG PORAVNANJA I UPRAVLJANJA ZAGUŠENJIMA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE : Doktorska disertacija
AutorDubravko Sabolić
Voditelj/MentorIvan Pavić
Sažetak rada
Ova je disertacija usredotočena na opći dizajn tržišta električne energije koji će omogućiti istovremeno spajanje teoretski bilo kojeg broja individualnih tržišta i distribuirati mrežne eksternalije na ekonomski utemeljen način između operatora prijenosnih sustava koji upravljaju svojim mrežama u potpuno interkonektiranom mrežnom sustavu. Glavno političko ograničenje u istraživanju svodilo se na izostanak središnje koordinacije između uključenih operatora sustava, što je u suštini glavna osobina europske industrijske politike u ovom sektoru. Glavna motivacija pronađena je u uočenoj neefikasnosti postojećeg ITC mehanizma (engl. Inter-TSO Compensation), koju smo u radu analizirali s nekoliko temeljnih aspekata i pokazali da ne samo da taj mehanizma jest neučinkovit, nego i da zbog trenutno važeće europske sektorske politike čak niti izmijenjen ne bi mogao biti učinkovit. Zatim smo dizajnirali skup osnovnih regulatornih pravila za kreiranje sustava povezivanja tržišta s inherentnom tendencijom da troškove mrežnih eksternalija alocira na efikasan način. Operatorima sustava treba dozvoliti da se u poslovanju s izdavanjem (financijskih) prava prijenosa ponašaju u skladu sa svojim poslovnim interesima, i to na ne-kooperativan način (tj., kao međusobni konkurenti). Također im treba dozvoliti da sve ostale strateške odluke u vezi prekograničnog prijenosa i tranzita energije donose slobodno (npr. investicijske odluke). Pojedinačna tržišta unutar kojih postoje stvarna fizikalna zagušenja moraju se razdvojiti na dvije ili više tržišnih zona, a trgovanje energijom preko takvih granica mora se evaluirati od strane zaduženih operatora sustava po svojoj ekonomskoj vrijednosti, kao i prelazak svake druge granice. Granice između kontrolnih područja moraju se također (kao i danas) evaluirati po svojoj ekonomskoj vrijednosti. Rente zagušenja ukupno prikupljene prilikom nekooperativne maksimalizacije padaju s porastom stupnja integracije tržišta i također padaju relativno prema renti koja bi bila prikupljena u koordiniranoj maksimalizaciji.
Ključne riječielektroenergetska industrija međuoperatorsko poravnanje
Povjerenstvo za obranuIvan Pavić (predsjednik povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
UDK330
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija. Ekonomska znanost
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaEkonomija i poslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2016
Datum promocije2016
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This dissertation focuses on a general design of electricity market to enable, at the same time, the market coupling between (theoretically) any number of individual markets and to distribute costs of network externalities economically between the transmission system operators that operate each its own network, fully meshed with all other networks in the system. The main policy limitation to our research was a lack of central coordination between system operators involved, which is essentially a specific trait of European industrial policy in the electricity sector. The main motivation was an apparent inefficiency of current ITC mechanism (Inter-TSO Compensation), which we analysed in several fundamental aspects and showed that not only it is inefficient itself, but cannot be efficient under current European policy rules, even if altered in any way, either. Then we designed a set of general regulatory rules to create a system of market coupling with an inherent tendency to allocate network externalities in an efficient way. The system operators should be allowed to maximize their financial performance from the activity of issuing (financial) transmission rights, but in a non-cooperative way (i.e., competing with each other). They should also be allowed to take any other decisions regarding cross-border trade and/or transits of energy (e.g. investment decisions) pursuing their own interests. Internal (individual) markets should be split into two or more bidding zones wherever there are real (physical) congestions inside any control area. Crossing these should be market-evaluated by relevant system operators, like any other border crossing. The borders between control areas should be also market-evaluated. Congestion rents charged in a non-cooperative way as described decline with increased market integration, and become smaller in respect to the total rent that would be gathered by cooperative maximization.
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:246226
PohranioIvana Gizdić