disertacija
POVEZANOST KONKURENTSKE DINAMIKE I PERFORMANSI PODUZEĆA
DOKTORSKA DISERTACIJA

Radoslav Barišić (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet