disertacija
Utjecaj osobnih vrijednosti na stilove odlučivanja kupaca na tržištu automobila

Ivana Tonković Pražić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet