disertacija
Utjecaj razvijenosti vodstva na učinkovitost top menadžmenta

Mia Glamuzina (2014)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet