disertacija
Utjecaj prudencijalne regulacije kapitalnih zahtjeva na volumen i strukturu imovine banaka

Ivica Klinac (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet