disertacija
Utjecaj percipirane kvalitete usluge na lojalnost kupaca na tržištu maloprodaje

Sandra Jelčić (2014)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet