disertacija
Međuovisnost upravljanja markom i održivost razvoja prekogranične turističke destinacije

Silvija Vitner Marković (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet