disertacija
Utjecaj kompleksnosti inspekcijske kontrole na otkrivanje nezakonitosti u postupku poreznog nadzora

Nađa Šuća (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet