disertacija
Povezanost postizanja i održivosti liderske pozicije s potpunim upravljanjem kvalitetom u velikim poduzećima u Republici Hrvatskoj

Damir Mihanović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet