disertacija
Makroekonomske determinante emitivnog turizma i njihov utjecaj na gospodarstva receptivnih zemalja

Blanka Šimundić (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet