disertacija
Utjecaj fiskalne decentralizacije na zadovoljavanje javnih potreba lokalne zajednice

Mira Vujeva (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet