disertacija
Utjecaj poslovnih rizika na oblikovanje i plasman matematičke pričuve životnih osiguranja

Anela Čolak (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet