disertacija
Utjecaj razvoja tržišta kapitala na politiku dividendi

Ante Džidić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet