disertacija
Utjecaj inovacija organizacije na performanse rasta proizvodnih poduzeća

Andrijana Ostojić Mihić (2014)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet