disertacija
Kreiranje modela održivog razvoja turizma u urbanim destinacijama Republike Hrvatske

Tomislav Klarin (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet