disertacija
Makroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije na ekonomski rast hrvatskog gospodarstva

Pavle Jakovac (2014)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovMakroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije na ekonomski rast hrvatskog gospodarstva
AutorPavle Jakovac
Voditelj/MentorNela Vlahinić Lenz
Sažetak rada
U teorijskom dijelu ovog doktorskog rada determinirana je uloga i važnost energije, samim time i električne energije, u ekonomskom rastu. Naime, prema neoklasičnoj ekonomskoj teoriji energija se ne smatra primarnim inputom već intermedijarnim dobrom dok pripadnici tzv. ekološke ekonomije tvrde upravo suprotno. U suvremenom svijetu, učinkovita opskrba energijom, prvenstveno električnom energijom kao njezinim najfleksibilnijim, najkomercijalnijim i najčišćim oblikom predstavlja značajan temelj ekonomskog rasta i razvoja. Teorijska i praktična korelacijska veza izmeñu električne energije i ekonomskog rasta ne implicira ujedno i kauzalnu vezu. Ovo tematsko područje predmet je empirijskih istraživanja posljednja dva desetljeća iako bez konsenzusa o tome da li ekonomski rast rezultira potrošnjom i proizvodnjom električne energije ili je pak električna energija stimulans ekonomskog rasta. U kontekstu prilagodbe elektroenergetskog sektora Republike Hrvatske jedinstvenom europskom tržištu električne energije poznavanje smjera i intenziteta kauzalne veze predstavlja važnu podlogu za oblikovanje i provedbu adekvatne ekonomske i energetske politike. U empirijskom dijelu doktorskog rada provedeno je istraživanje meñupovezanosti tj. kauzalnosti izmeñu potrošnje i proizvodnje električne energije s jedne te ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj sa druge strane. Cilj istraživanja bio je utvrditi smjer i intenzitet kauzalne veze, na agregatnoj i sektorskoj razini, izmeñu varijabli električne energije i BDP-a unutar multivarijatnog okvira. Korištenjem konvencionalne multifaktorske neoklasične funkcije agregatne proizvodnje formirana su tri modela i primjenom odgovarajuće kvantitativne metode (ARDL pristup) provedena je ekonometrijska analiza. U ovom doktorskom radu dokazano je da postoji značajan pozitivan utjecaj proizvodnje i potrošnje (pogotovo nerezidencijalne) električne energije na ekonomski rast hrvatskog gospodarstva. Na temelju rezultata istraživanja formirani su i znanstveno utemeljeni prijedlozi mjera za razvoj elektroenergetskog sektora u funkciji ekonomskog rasta hrvatskog gospodarstva kao i preporuke za buduća istraživanja spomenute tematike.
Ključne riječiekonomski rast proizvodnja i potrošnja električne energije kauzalnost ARDL pristup Republika Hrvatska
Naslov na drugom jeziku (engleski)Macroeconomic impacts of electricity production and consumption on economic growth of Croatian economy
Povjerenstvo za obranuDragomir Sundać (predsjednik povjerenstva)
Nela Vlahinić Lenz (član povjerenstva)
Đula Borozan (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Makroekonomija
UDK330
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija. Ekonomska znanost
620
PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
Ispitivanje materijala. Elektrane. Ekonomika energije
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaEkonomija i poslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-09-15
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The theoretical part of this doctoral thesis determined the role and importance of energy in economic growth. According to the neoclassical economic theory, energy is not considered as a primary input. Instead it is looked upon as an intermediate good while members of the socalled ecological economics claim just the opposite. In the modern world, efficient energy supply, particularly electricity as its most flexible, commercial and cleanest form represents an important basis for economic growth and development. Theoretical and practical correlation between electricity and economic growth does not imply that there exists a causal relationship at the same time. This thematic area has been the subject of empirical research for the last two decades, although with no consensus on whether economic growth causes electricity consumption and production or whether electricity acts as a stimulus of economic growth. In the context of adjusting the Croatian electricity sector to the EU’s internal electricity market knowing the direction and intensity of causal relationship represents an important foundation for design and implementation of the appropriate economic and energy policy. The empirical part of the doctoral dissertation presents the research regarding interconnectedness (i.e. causality) between electricity consumption/production and economic growth in the Republic of Croatia. The aim of this research was to determine the direction and intensity of the causal relationship, on aggregate and sectoral level, between the electricity variables and GDP within a multivariate framework. The econometric analysis was conducted on previously formed three different models using the conventional multifactor neoclassical aggregate production function and an appropriate quantitative method (ARDL approach). In this doctoral dissertation it has been proven that there is a significant positive impact of electricity production and consumption (especially by the non-residential sector) on economic growth of the Croatian economy. The research results made it possible to formulate scientifically based proposals and measures for the development of Croatian electricity sector, as well as recommendations for future research.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)economic growth electricity production and consumption causality ARDL approach the Republic of Croatia
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:478079
PohranioVesna Knez