disertacija
Utjecaj primjene međunarodnih standarda financijske transparentnosti na poslovanje poduzeća u državnom vlasništvu

Mario Švigir (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet