disertacija
Model ekonomski održivoga sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u malim i srednjim poduzećima

Saša Aksentijević (2014)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet