disertacija
Zdrav životni stil - odrednica vrijednosti za potrošače na turističkom tržištu

Ana Težak Damijanić (2014)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovZdrav životni stil - odrednica vrijednosti za potrošače na turističkom tržištu
AutorAna Težak Damijanić
Voditelj/MentorBruno Grbac
Sažetak rada
Vrijednost za potrošaca na turistickom tržištu može biti ishodište za ostvarivanje konkurentske prednosti turistickih poslovnih subjekata i na osnovi toga od posebne teoretske i prakticne važnosti. Stvaranje i isporuka vrijednosti potrošacima na turistickom tržištu ostvaruje se kroz niz medusobno povezanih marketinških aktivnosti, ali sama koordinacija tih aktivnosti ne osigurava odgovor na pitanje što je za potrošaca na turistickom tržištu vrijednost. To dovodi do problema u definiranju vrijednosti za potrošaca na turistickom tržištu. Vrijednost se razlikuje ovisno o karakteristikama potrošaca na ciljnom tržištu. Jedno od polazišta pri utvrdivanju vrijednosti je promatranje životnog stila. Ponašanje potrošaca na turistickom tržištu odredeno je njihovim vecim ili manjim interesom za odredenu potrošnju proizvoda ili usluga pa je moguce razlikovati više životnih stilova. Zadnjih godina briga za ocuvanje zdravlja, odnosno zdrav životni stil poprima sve veci znacaj. Zdrav životni stil utjece na motivacijske faktore potrošaca koji imaju utjecaj na vrijednost za potrošaca na turistickom tržištu. Za potrebe doktorske disertacije, provedeno je primarno istraživanje na uzorku wellness potrošaca na turistickom tržištu. Kao instrument za prikupljanje podataka izraden je upitnik koji obuhvaca: konstrukt zdrava životnog stila, konstrukt vrijednosti za potrošaca na turistickom tržištu, motivacijske faktore potrošaca na turistickom tržištu i karakteristike povezane s uzorkom. Upitnik je testiran u preliminarnom istraživanju te su izvršene manje izmjene. Pri obradi podataka dobivenih na temelju istraživanja primjenjuju se jednovarijantne, dvovarijantne i viševarijantne statisticke analize. S ciljem reduciranja broja varijabli te utvrdivanja dimenzija konstrukta zdrava životnog stila, motivacijskih faktora potrošaca na turistickom tržištu te konstrukta vrijednosti za potrošaca na turistickom tržištu provodi se više eksploratornih faktorskih analiza. Pri dokazivanju temeljne i pomocnih hipoteza, primjenjuje se niz regresijskih procjena parametara te se provode odgovarajuca testiranja i modifikacije pojedinih modela. Empirijskim istraživanjem potvrduje se da zdrav životni stil izravno utjece na intrinzicne i ekstrinzicne motivacijske faktore wellness potrošaca na turistickom tržištu te da intrinzicni i ekstrinzicni motivacijski faktori izravno utjecu na vrijednost za potrošaca na turistickom tržištu.
Ključne riječizdravstveni turizam turističko tržište
Naslov na drugom jeziku (engleski)Healthy lifestyle - a determinant of customer value amongst tourists
Povjerenstvo za obranuIvan Mencer (predsjednik povjerenstva)
Bruno Grbac (član povjerenstva)
Marcel Meler (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Marketing
UDK338.48
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaEkonomija i poslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-06-12
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Customer value amongst tourists may serve as a basis in achieving competitive advantage for tourism business entities. Therefore, it is of special theoretical and practical value. Value creation and delivery is done through a series of interrelated marketing activities, but focusing on coordinating those activities does not provide an answer to what a tourist perceives as a value. Therefore, an important issue in customer value amongst tourists is a definition of customer value itself. Customer value differs based on various customer characteristics of a particular target segment. Healthy lifestyle may be used as a determinant of customer value. Customer behaviour amongst tourists is determined by a certain level of interest related to the consumption of products/services, which is the basis of different lifestyles. Health preservation as a main motive for choosing a healthy lifestyle is becoming very important in recent years. Healthy lifestyle influences consumers’ motivational factors which influence customer value amongst tourists. For the purpose of writing the dissertation, an empirical research was conducted on a sample of wellness tourists. A questionnaire was constructed as an instrument for gathering data. It consists of the following: healthy lifestyle construct, customer value amongst tourists construct, motivational factors and various characteristics related to the sample. The questionnaire was pretested and minor modifications were made. Data were processed using univariate and multivariate statistical methods. For the purpose of the data reduction and determination of the structure a series of exploratory factor analysis were conducted. A regression analysis was used for testing auxiliary and main hypothesis. Appropriate tests for each model were done and a few models were modified. The results obtained confirm that healthy lifestyle has a direct influence on push and pull motivational factors, and that push and pull motivational factors have direct influence on customer value amongst tourists.
Predmetnice
(NSK Kontrolirani rječnik)
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)health tourism tourism market
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:300906
PohranioVesna Knez