disertacija
Zdrav životni stil - odrednica vrijednosti za potrošače na turističkom tržištu

Ana Težak Damijanić (2014)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet