disertacija
Predviđanje nastavka poslovanja poduzeća metodom umjetnih neuronskih mreža

Dejana Dojčinović Drilo (2019)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet