disertacija
Sustav osiguranja depozita u funkciji stabilnosti bankovnog poslovanja

Stella Suljić Nikolaj (2019)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet