disertacija
Utjecaj poduzetničkih osobina i znanja vlasnika na uspješnost poslovanja malih obiteljskih poduzeća u turizmu

Ivana Bujan (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet