disertacija
Učinci primjene međunarodnih sustava kvalitete na zdravstveni sustav Republike Hrvatske

Maša Bulajić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet