disertacija
Holistički pristup izračunu poslovne učinkovitosti po segmentima za potrebe kratkoročnog izvještavanja

Vladimir Grebenar (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku