disertacija
Franšizni poslovni model i njegov utjecaj na strategije rasta poduzetnika

Aleksandar Erceg (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku